Ardıl TercümeArdıl Tercüme

Çevirmen, yapılan konuşmanın tamamını veya belli bir kısmını dinler ve daha sonra konuşmacının ardından dinleme esnasında aldığı notlar yardımıyla hedef dile çeviri yapar. Özgün konuşmadan daha uzun sürmesi söz konusu değildir. Hatta asıl konuşmanın 4te üçü uzunlukta olması genel kuraldır.Çeviri hizmetleri içerisinde en çok profesyonellik gerektirenler anında çeviri yapılması gereken simultane çeviri ve ardıl (konsekütif)tercümesidir. Konu ile ilgili terminolojiye son derece hakim olunması gerekliliğinin yanı sıra, anlama ve anlatma konusunda da kişinin yetenekli olması gerekmektedir.

Yazılı metinlerin çevirisinde anlatım yeteneğinizden ziyade yaptığınız çevirinin aslına uygunluğu önemli iken, ardıl çeviri de tercümanın o anda duyduklarını karşı tarafa en iyi şekilde anlatabilmesi gerekliliği söz konusudur.

Bu nedenle ardıl çeviri, yazılı çeviriler gibi söz konusu yabancı dilin yapısını ve bazı teknik detaylarını bilen herkesin yapabildiği bir iş olmaktan ziyade, ilgili dile gerçekten hakim olmayı başarabilen, ifade yeteneği gelişmiş ve söz konusu sektör hakkında bilgi sahibi kişilerin yapabileceği bir iştir.

Ardıl tercüme yapılırken ortam ve hitap edilen kişi sayısına göre herhangi bir cihaz kullanılmadan veya yalnızca bir mikrofondan faydalanıldığı durumlar söz konusudur. Çünkü ardıl tercüme esnasında konuşmacı dile getirmek istediklerini anlatırken zaman zaman duraklamakta ve tercümanın çeviri işlemini yapıp, söylediklerini dinleyicilere aktarabilmesi için zaman tanımaktadır. Yer yer cümlenin uzaması veya konunun daha karmaşık bir hal alması durumlarında tercüman konuşmacıdan müsaade isteyerek notlarına istinaden çevirisini dinleyicilerine aktarma gerekliliği duyabilir. Bu konu bütünlüğünün sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi ve konuşmada anlatılmak istenilenlere sadık kalınabilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Heyet ziyaretleri, kongre ve seminerler gibi sözleşme veya rapor hazırlanması ihtiyaçlarının söz konusu olduğu durumlarda ardıl çeviri hizmetinin yanı sıra bu evrakların hazırlanması konusunda da sizlere destek olabilecek nitelikteki personellerin seçilmesi de son derece önemlidir.

Özellikle kongre, fuar gibi etkinlikler ve toplantılarda ihtiyaç duyulmakta olan ardıl tercüme hizmetinde tercümanınızın sektörünüz ile ilgili terminolojiye hakim olması ve deneyimli olması son derece önemlidir. Bu bağlamda seminerler, heyet ziyaretleri ve basın toplantıları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan bir hizmet olan Yet Tercüme Bürosu konusunda; tecrübeli ve başarılı tercüman ihtiyaçlarınızda uzman ekibimizle sizlere hizmet vermekteyiz…