Ardıl Tercümede Kısaltma ve Sembollerin Kullanımı

Ardıl tercümede bir başka konuda kısaltma ve semboller; bunların ne sıklıkta kullanılması gerektiğidir. Rozan bu konuda bir tercümanın yirmiye yakın sembol ve kısaltma kullanabileceğini ve bunların sadece on tanesinin zorunlu olduğunu savunmaktadır. Kısaltma ve sembollerin sadece bir araç olduğu, amaç…