YÖK Denkliği İçin Gerekenler

YÖK-LOGOYÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olunan lisans programı diplomasının Türkiye’deki bir üniversite için uygunluğunu ve denkliğini denetleyen ve buna göre onay veren bir kurumdur.  Denklik komisyonu, bu uygunluğa karar verme aşamasında belirli kriterlere göre hareket eder.  Bu kriterlere göre kurum; belgelerin orijinal ve yıpranmış olup olmadığına, belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığına, diplomayı veren üniversitenin tanınan bir kurum olup olmadığına, diplomanın alındığı eğitim programının Türkiye’deki üniversitelerde verilmekte olan hangi düzeydeki eğitim programları ile eş değer olduğuna dikkat eder.

Diplomanızın YÖK onaylı olması için sizin de yukarıdaki şartları göz önünde bulundurarak tamamlamanız gereken bazı belgeler var. Ancak bunlar da yüksek lisans denklik başvurularında ve ön lisans denklik başvurularında değişiklik göstermektedir. Yüksek lisans için denklik başvurusunda bulunacaksanız hazırlamanız gereken belgeler şunlardır:

 • Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 • Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi ile yurtdışındaki Eğitim Ataşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.)
 • Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
 • Ön lisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin, ayrıca işlem gören sayfaların açıkça görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.
 • KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler,
 • ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar ve orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp KKTC ‘de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almayan ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan, öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ), Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı,

 • Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,
 • 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf,
 • T.C. kimlik numarası,

TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS’ ye başvurarak kurulumuza Toefl sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir.

(Ön)lisans denklik başvurularında ise şu belgeler istenmektedir;

 • Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 • Yurtdışından alınan lisans diplomaları için, daha önce denklik belgesi alınmamış ise lisans diplomalarının denklik işlemleri için gerekli formun doldurularak formda belirtilen evrakların temini daha önce denklik belgesi alınmış ise fotokopisi,
 • Yüksek Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
 • Yükseklisans öğrenimi süresince alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
 • Yüksek Lisans tezi aslı ve fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkça görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya noter ya da Büyükelçiliklerimizce onaylanmış giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görülebileceği şekilde okunaklı pasaport örnekleri,
 • KKTC‘ de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler ve LES belgesi
 • Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,
 • 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf,
 • T.C. kimlik numarası,
 • ÖSYM numarası.

Mezun olunan lisans programının Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere, Türkiye’deki bir üniversitede bunu tamamladıktan ve bu derste başarılı olduğunu kanıtladıktan sonra denklik belgesi verilir.  Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları, tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler komisyon tarafından belirlenir.

BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA MÜRACAAT YERİ

Elden: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi Müracaat Ofisi (B-2 Blok, Zemin Kat) – Bilkent / ANKARA

Posta Yoluyla: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi, 06539 – Bilkent / ANKARA

(Denklik başvurusu, adayın dışında bir başkası tarafından da yapılabilir, vekâletnameye ihtiyaç yoktur. Ancak evrak teslimi kişinin bizzat kendisine ya da noter onaylı resmi vekiline yapılır.)

 Kaynak : YÖK

Yorum Ekle