Hukuki TercümeHukuki Tercüme

Sözleşmeler, Vekâletnameler, Sicil Belgelesri, Yerel ve AB Mevzuatları, Kanunlar ve Yönetmelikler, Mahkeme Kararları, Dava Dosyaları, Patent Başvuruları, Taahhütnameler, Beyannameler ve Hukuki Yazışmaların Tercümesi Yet Tercüme Bürosu tarafından yapılmaktadır.

Hukuk ile koruma altına alınmış olan hak ve özgürlüklerimiz savunulurken ve ifade edilirken her kelimesi ve cümlesi özenle seçilmelidir.

Eksik ifade edilecek bir nüans, yahut cümle içerisindeki bir açık hukuksal anlamda kendinizi ifade edişinizde çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle tüm tercüme alanları içerisine en çok hassasiyet gösterilmesi gereken alan hukuk çevirisidir.

Yapılacak bir tek kelime yanlışı bile geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlara yol açabilmekle birlikte, firmanızı yahut kişileri zan altında bırakacak sıkıntılı sonuçlara da sebep olabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü hukuk tercüme hizmeti verilirken hukuk terimlerine aşina olmaktan öte, hukuk literatürüne hakim, deneyimli tercümanlar Yet Tercüman Bürosu olarak ile sizlere profesyonel hizmet vermekteyiz.

Özellikle firmalar açısından yurtdışı faaliyetlerde imzalanan sözleşmeler son derece önemlidir. Sözleşme maddelerinde şartların açık ve net bir şekilde ifade edilmesi daha sonraki süreçte hukuksal anlamda haklı veya haksız arayışının sonuçlanmasında son derece önemlidir. Sözleşme çevirisiihtarname çevirisivekâletname çevirisi gibi işlemler de yasal yükümlülük getirdikleri için hukuki tercüme kapsamında incelenmektedir.

Şirketler açısından yurt dışında kendilerini temsil edecek firma veya şahıslar için verilecek vekâletname çevirileri çok kritiktir. Çünkü bu vekâletnameler ile kişi veya kuruluşun sizin adınıza yurt dışında yapabilecekleri ve yapamayacakları yasal olarak ortaya konmaktadır. Yapılacak bir hata şirketinizin yurt dışında çok ciddi maddi ve manevi kayba uğramasının önünü açabileceği gibi, şirketinizin adı kullanılarak bir suçun işlenmesine dek uzanan tehlikelere sebep olabilmektedir. Bu riskli durumlar göz önünde bulundurularak, kesinlikle deneyimli ve konuya vakıf tercümanlar tarafından bu çevirilerin yapılması ve mutlaka kontrollerinin sağlanması gerekmektedir.

Hukuki Tercüme Ve Biz

Bu bağlamda Yet Tercüme Bürosu olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları çevirisi de dâhil olmak üzere hukuksal anlamda ihtiyaç duyduğunuz tüm çevirilerde sizlere profesyonel çevirmen ekibimizle hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda mevcut sorunlarınızla ilgili dava dilekçesi çevirisi hizmetini de uluslar arası hukuk literatürüne uygun bir şekilde yapmaktayız. Ekibimizde hukukun ilgili alanına hakim olan çevirmenlerimiz tarafından yapılan hukuksal metin çevirileriniz, diğer alanlarda uzman olan çevirmenlerimiz tarafından da kontrol edilmekte ve çeviriniz size hatasız bir şekilde teslim edilmektedir.