Tıbbi Medikal TercümeTıbbi/Medikal Tercüme

Tıbbi Cihazlar ve Kullanım Kılavuzları, İlaç Prospektüsleri, İlaç Patentleri, Tıbbi Makaleler, Ruhsat Dosyaları, Klinik Raporlar, Tanıtım Broşür ve Katalogları, Klinik Deneyler, Araştırmalar, Tıbbi Ürün Lisanssları, Sağlık Raporları, Medikal Sertifikaların çevirisi Yet Tercüme Bürosu Tarafından yapılmaktadır.

Medikal – Tıbbi Alanda Çeviri Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!

Tıp alanında yazılan makale, tez, sunum ve epikriz gibi metinlerin profesyonel Medikal – tıbbi Çeviri hizmeti sağlayan firmalarca yapılması, tıp alanında belirli bir uzmanlığa sahip ve yeminli tercümanlık yapan kişilerin ilgili metinlerin çevirisi yapması anlamına gelir.

Tıp konusunda eğitim almış ve genel tıp terminolojisi hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından yapılan Medikal – tıbbi çeviri,ilerleyen süreçte yapılan yanlışlıklar nedeniyle mesleki ve hukuki alanlarda sorun yaşanmamasını garanti altına alacaktır.
Tıbbi tercüme konusunda ülkemizde son yıllarda artan kaliteli medikal tercüme hizmeti veren firma ihtiyacı, yazılan metinlerin doğru şekilde istenilen dile çevrilememesinden kaynaklanmaktadır. Tıp biliminin ulusal bazda değil dünya genelindeki insan popülasyonuna hizmet eden bir bilim dalı olması, bu konuda mevcut yeniliklerin tüm insanların kullanımına sunulabilmesi için her dile çevrilebilmesini gerektirir. Bu aşamada devreye giren profesyonel Medikal – tıbbi çeviri hizmetleri tıbbi gelişmelerin dünya ölçeğinde araştırılabilmesini sağlayarak, tüm insanlığa hizmet eden bu bilim dalının evrensel boyutta yarar sağlamasına büyük katkıda bulunur. Ancak tıbbi tercüme ile sağlanan bu faydanın etkin olabilmesi, medikal tercüme yapan firmanın ekibinde yer alan çevirmenlerin tıp alanındaki eğitimine ve dilbilgisi becerisine bağlıdır.

Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların geliştirdiği yeni farmakolojik ve medikal ürünlerin dünya genelinde kullanımının firmanın hukuki haklarını korunarak yapılabilmesi de, yine doğru Tıbbi Medikal Tercüme sayesinde mümkün olmaktadır. Yapılan klinik deneylerle elde edilen sonuçların dünyadaki tüm tıp çevrelerince kullanılmasını sağlayan ve deney sahibinin ulaştığı sonuçların doğru şekilde anlaşılabilmesine hizmet eden Medikal tıbbi çeviri, tıp biliminde uzmanlaştığı kadar dilbilgisi ve patent terminolojisi hakkında da derin bir bilgi birikime sahip olan kişilerce yapılmalıdır. Böylece Tıbbı medikal tercüme hizmeti amacına ulaşarak hem kişinin hukuksal haklarının doğru şekilde korunmasını hem de tıp biliminin tüm insanlığa hedeflenen şekilde hizmet etmesini sağlar. Geliştirdiği farmakolojik ve medikal ürünleri dünya genelinde satışa sunmak isteyen firmalar için de  Tıbbi medikal çeviri hizmetinin profesyonel hizmet veren firmalardan alınması büyük önem taşımaktadır.