Teknik TercümeTeknik Tercüme -Teknik Çeviri

Kullanma kılavuzları, Teknik Servis Eğitim Kitapçıkları, Bakım Onarım Kitapçık ve Kılavuzları, İhale Dosyaları, Cihaz Kitapçıkları, Katalog, Teklif Dosyaları ve Mühendislik Dökümanlarının çevirisi Yet Tercüme Bürosu tarafından yapılmaktadır.Teknik tercüme konusunda uzmanlaşmış tecrübeli bir kadro ile çalışmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı teknik çeviri gerektiren işleriniz tarafımızca profesyonel bir şekilde yapılmaktadır.  

Teknik Tercüme Nedir?

Teknik tercüme Nedir?: Cihaz kitapçıkları, teknik ve ihale şartnameleri ve mühendislik dokümanları gibi özel alan terminolojilerinin kullanıldığı metinlerin çevirisine denir. Teknik tercüme de  önemli olan çeviri yapan tercümanın konu hakkında uzmanlığının olmasıdır. Bu tarz çevirilerde eşdeğer metin (önceden tercümesi yapılmış) kullanılması da kullanılan terminoloji farklılıklarını ortadan kaldıracaktır.

Metnin tercüman tarafından bitirilmesinden sonra, konuya hakim bir editör tarafından kontrol edilip olası hataların veya yanlış kullanılan bir terminolojinin düzeltilmesi de hayati önem taşımaktadır. Örnek vermek gerekirse; bir zemin etüdünün tercüman tarafından çevirisi bittikten sonra bir jeoloji mühendisi tarafından kontrolünün yapılması ve olası hataların düzeltilmesi çok önemlidir.

Tercüme çeşitlerine oranla cümlelerin genelde mühendislik diliyle yazılmasından ve terminolojilerin araştırılmasından dolayı yoğun bir araştırma gerektirir. Bu nedenle bu tür hassas çevirilerin bizler gibi teknik tercümede deneyimli ve alanlarında uzman tercümanların bulunduğu tercüme bürolarına yaptırılması hayati önem taşımaktadır.

 Teknik Tercüme Detayları

Teknik tercüme genel olarak teknik bilgileri içeren belgeler ve dokümanlar olduğundan dolayı terim bilgisi gerektiren tercüme alanıdır. Bu teknik bilgiler ve terimler, otomotiv, havacılık, bilişim ve bilgisayar gibi birçok alana hitap eder. Teknik çeviri, teknik konularında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılması hem hata riskini ortadan kaldırır hem de tercüme süresinin kısalmasını sağlamaktadır.

Teknik şartname tercümesi, makine kullanma kılavuzu tercümesi, havacılık ile ilgili teknik çeviri, otomasyon sistemleri teknik tercümesi, bilgisayar ve benzeri cihazların teknik çevirisi gibi birçok alan, tercüme sektöründe teknik tercüme olarak adlandırılmaktadır. Teknik çeviri yapan tercümanlar mutlaka teknik alanda veya belirli bir konuda uzmanlaşmış tercümanlar olması gerekmektedir. Teknik terimlerin farklı sektörlerde ve alanlarda farklı manalarda ve anlamlarda kullanılabileceğinden dolayı terimleri tercüme ederken hata yapma oranı bulunmaktadır. Deneyim ve alan uzmanlığı bulunan çevirmenler konularına hakim olduğundan dolayı doğru terimleri doğru yerlerde ve anlamda kullanmakta ve böylece okuyucu için anlam bütünlüğünü bozmamaktadır. Alan dışı veya benzer alan çevirmenleri ise teknik tercüme sırasında araştırmalar yaparak ve mümkün ise özel alan sözlükleri ve terimceleri kullanarak yine beklenen tercümeleri eksiksiz ve hatasız olarak tamamlayabilmektedir.

Teknik tercüme yapmanın diğer bir zor noktası ise kullanılan tablolar ve tabloda veya metin içinde bulunan sayılardır. Tabloların tekrar çizilmesi hem zor hem de çok zaman alacağından dolayı, tercümanlar birçok formatta ki belgeyi tekrar yazılabilir formata dönüştürmektedir. Genelde pdf formatı olan teknik belgeler en uygun bir şekilde gelişmiş yazılımlar kullanılarak, belgenin aslına sadık kalınacak şekilde word belgesi formatına dönüştürülmektedir. Genelde bu tür programlar tercüme büroları tarafından sıkça kullanılmaktadır. Bu dönüştürücü programlar ve yazılımlar sayesinde teknik çeviri yapan tercümanlar en azından tabloları tekrar yapmak zorunda kalmadan çevirileri istenilen zamandan daha kısa sürede bitirebilmekte ve müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. Her ne kadar metinlerde geçen sayılarda tekrar yazılabilir formata dönüştürülse de hata çıkma olasılığından dolayı tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir.

Teknik çeviri yapan tercümanların birçoğu ülkemizde tercüme büroları ile çalışmaktadır. Tercüme büroları yaptıkları teknik tercümeleri mutlaka konusunun bilgisi ve terimlerin uzmanı olan özel alan editörlerine veya mesleki bilgiye sahip uzmanlara kontrol ettirerek tercüme hizmetlerini tamamlamaktadır.