Tercüme Hataları ile Nasıl Baş edilir

tercüme hatasıTercüme, bir dilden alınan mesajı diğer bir dile aktarmak demektir. Başka ir değişle tercüme, kaynak dildeki anlamı, hatasız ve doğru olarak hedef dile aktararak iletişim kurmak demektir. Bu iletişim sırasında tercümenin veya çevirinin hatasız olması veya kaynak dilden aktarılan mesajın hedef dile en yakın şekilde yapılması, tercümenin doğru ve tutarlı olduğu anlamına gelmektedir. Bir tercümenin doğru olması, istenilen mesajların tam anlamıyla aktarılacağı anlamına gelmekle beraber yanlış tercüme veya tutarsız çeviriler iletişimde kopukluklara, yanlış anlaşılmalara hatta daha da kötü sonuçlara yol açabilmektedir.

Yazılı tercüme ve sözlü çeviri çok dikkat isteyen bir iştir. Yapılan hataların telafisi olmayabileceği gibi hatayı yapan tercümanın gelecek mesleki hayatını da olumsuz etkileyebilmektedir.

Tercüme sırasında yapılan hataların en başında, daha çok acemi veya mesleklerine yeni başlayan ve daha çok deneyimsiz tercümanların karşılaştığı “motamot” diye de adlandırdığımız kelimesi kelimesine çeviridir. Bir metni kelimesi kelimesine çevirmek bir çok dilde mümkün değildir. Yapısı ve cümle kurulumu itibariyle birçok dil birbirinden farklıdır. Bu nedenle tercümeye başlamadan önce tercümanın hem kaynak hem de hedef dil yapılarını çok iyi bilmelidir. Ayrıca kelimesi kelimesine çeviride, tercümanın anlamdan çok kelime karşılıklarına bakarak tercüme yapması, istenilen mesajların kaynak dilden hedef dile doğru bir şekilde aktarılamamasına neden olabilmektedir.

Tercüme esnasında yapılan ikinci en büyük hata ise yine deneyimsiz tercümanın sıkça karşılaştığı abartmadan kaynaklanmadır. Abartma ile kastedilen durum genelde kelimeleri çevirirken daha karmaşık veya çoklu anlam taşıyan kelimeler seçilmesi ile cümle yapılarının daha uzun ve karmaşık tutulmasından meydana gelmektedir. Bu durum genelde deneyimsiz tercümanların artık yavaş yavaş deneyim kazanmaya başladıkça ve profesyonel tercümanlık hayatına adım atmaya başladıkça görülür fakat deneyim sahibi oldukça bu tür tutumlardan sakınarak tercümenin daha akıcı ve anlamlı olmasına sağlarlar.

Diğer yapılan bir hata ise iletişim eksikliğidir. Tercüme bürosu tercümanın hem dilden dile hem de kültürden kültüre iletişimi doğru ve eksiksiz sağlaması öncelikle müşterisi ile olan iletişiminden geçmektedir. Bu da tercümanın veya tercümeye başlayacak olan adayların her durumda iyi bir iletişim becerisine sahip olması gerektiğini göstermektedir.

Yorum Ekle