Tercümede Dilbilgisi Kuralları

gramerHer ne kadar çok çeşitli çeviri türü olsa da tüm çevirilerin temelinde gerektirdiği bir kural vardır ve bu da dilbilgisi kurallarına uymaktır. Çeviri ister hukuk çevirisi, ister edebi çevirisi olsun, dilin anlaşılmasını sağlamak için en önemli nokta çevirmenin dilbilgisi kurallarına eksiksiz olarak uymasıdır ve bunun için de ilgili kaynak ve hedef dillerin dilbilgilerine tam olarak hakim olması gerekmektedir.

Ana dilimizin dilbilgisini okula başladığımız andan itibaren öğrenmeye başlarız. Normal şartlarda da küçük yaşlarda ikinci dil eğitimi başlar ve bunun da ilk aşamaları o dilin dilbilgisini öğrenmektir. Küçük yaşlarda başlayan bu dilbilgisi eğitimlerine rağmen dilbilgisi konusunda her dilde her zaman için sorunlar yaşanmaktadır. Adeta dilbilgisi kurallarına hakim olmak bir yetenek gibidir, bunun nedenleri az kitap okuma oranı ya da sadece umursamamak olabilir, fakat her ne olursa olsun bir çevirmenin dilbilgisi kurallarını göz ardı etme şansı yoktur.

Aslında dilbilgisi kurallarına uymamak istisnai bir durum olmalıyken, içinde yaşadığımız dünyada dilbilgisi kurallarına uymamak normalleştir, bu da çevirmenlerin de dilbilgisine gereken önemi vermemelerine neden olabilmektedir. Bu durum da iki dil arasında köprü olan kişilerin bu köprüyü sağlam bir şekilde kuramaması anlamına gelmektedir. Bir çevirmen dile meraklı olmalıdır ve onun dillere olan merakı saygıya dönüşmelidir ve dillere saygı duymak, onları doğru bir şekilde kullanmayı gerektirmektedir.

Yorum Ekle