Tercümede İyi Ve Organize Bir Ekip Kurmanın Ceviri Sürecine Ve Büro Atmosferine Ne Gibi Faydası Olmaktadır?

tercümede_organize_ekip_kurmakİyi ve organize bir ekibin olması diğer tüm sektörlerde olduğu gibi çeviri sektöründe de oldukça önemlidir. İyi organize bir ekiple çalışmak işlerin aksamadan gerçekleşmesi ve çalışanların refahı açısından önem taşımaktadır.

Konuyu açacak olursak, durumu iki örnek üzerinden değerlendirebiliriz. Elimizde iki grup olsun. Bir yandan takım arkadaşlarının birbirleriyle iyi geçindiği işlerin organize bir şekilde devam ettiği bir grup ve diğer yandan takım arkadaşların ın birbirine ısınamadığı, bu yüzden organize olamayan bir grup. Öncelikle şu soruyu soralım kendimize: Biz hangi grupta yer almak isterdik? Bu soruya eminim hepimizin cevabı birinci grup olacaktır. Herkes çalışma arkadaşlarıyla iyi geçinmek ister. Bu kişilerin iş motivasyonunun artmasını ve grup içerisinde enerjinin yüksek olmasını sağlar. Böylelikle kişinin çalışma hevesi artar. Bu da elbette daha verimli sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bir işe ne kadar motive olursanız, o kadar sağlıklı sonuçlar elde edersiniz. Organize olmayan gruplarda genellikle bireyselleşme ön plana çıkmakla birlikte hakim olan duygu BENCİLLİKTİR. Ancak diğer grupta işbirlikli çalışma ve takım ruhu ön plana çıkat ve hakim olan duygu PAYLAŞMAKTIR. Organize gruplar ile çalışmanın diğer bir vantajı da iş kalitesidir. Bunun temel nedeni herkesin birbirlerinin açığını kapatma girişimidir. Birbirlerinin açıklarını ya da eksiklerini kapatan gruplar; süreci oldukça etkili kullanırlar ve zaman başına düşen verim oranı artar.

Tercüme büroları iş kalitesini artırmak ve geleceğe yönelik kalıcı referanslar bırakabilmek için iyi bir ekip kurmalı, bu ekibi gün geçtikçe geliştirmeli ve yeni takım arkadaşları ile bunu desteklemelidir. Dünya üzerinde başarılmış ve kalıcılığa ulaşmış bütün ticari işleri incelediğinizde, bu başarının ardında kaliteli bir ekip görürsünüz. Örneğin; simultane tercüme hizmeti için düşünelim. Bu hizmeti en verimli şekilde verebilmenin en önemli etkeni takımın,ekipmanın ve diğer dahili süreçlerin birbirleri ile kordineli çalışması ile mümkündür. Varsayımsal olarak bir simultane tercüman ne kadar iyi olursa olsun ekipmanı iyi değilse ya da ekipmanı sağlayacak olan kuruluş zamanında ekipmanı sağlayamazsa o simultane tercümandan yeterli verimi almanız mümkün değildir.

Organize olmayan ekipler, takım arkadaşlarının birbirleriyle geçinemediği diğer grubu ele alacak olursak, böyle gruplarda kişinin işe olan motivasyonu daima düşük olacaktır. Organize olamayan ve takım arkadaşları arasında problem olan bir ekipten verimli sonuçlar elde edilmesi takdir edersiniz ki çok beklenemez. Kişiler arasında çıkacak problemler, organize olamamaktan kaynaklanacak aksaklıklar tüm ekip elemanlarını etkileyecek ve ekibin motivasyonu düşecektir. Enerjisi ve motivasyonu düşük olan bir ekiple hangimiz çalışmak isteriz? Problem yalnızca bir kişide dahi olsa ekip içerisindeki herhangi bir problem tüm ekibi, dolayısıyla da işi etkileyecektir. Böyle durumlarda işte aksaklıklar meydana gelebilir. Hatta aksaklıkla kalmayıp, başarılı sonuçların elde edilmesi güçleşecektir. İyi ve organize bir ekibin olmaması ekipteki ve işteki verimi düşürecektir.

Tercümede de bu durum oldukça önemlidir. Çeviri tamamen düşünsel bir süreç olduğu için sağlıklı ortamlarda yapılması gerekir. Bu yüzden ekibin refahı ve organize olması kritik önem taşır. Ekipteki herkesin görevlerin gereğince yerine getirmesi ve ekip içerisindeki huzuru bozmaması gerekir. Böylelikle daha verimli sonuçlar elde edilebilir.

Yorum Ekle