Simultane Çeviri Eğitimi

Simültane çeviri eğitimi birçok sebepten dolayı özel ilgi gerektirmektedir. İlk olarak,  öğrenim sürencini daha küçük, daha yönetilebilir görevlere böldüğü için simültane çeviride ardıl çeviriden daha az faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu nedenle birçok öğrencinin gözünü korkutmaktadır ve kabine ilk girdiklerinde başarısız…