Simultane Çevirmen Nasıl Olunur?

Simultane Tercüme

Simultane çeviri anında yapılan bir tercüme olduğundan yapılması hem zor hem de yetenek ve deneyim isteyen bir iştir. Gereken deneyim ise ne yazık ki ülkemizde üniversitelerde en azından simultane tercüme için yeteri kadar olmamakla birlikte hala birçok üniversitenin mütercim tercümanlık bölümünde simultane tercüme için gerekli simultane çeviri ekipmanı bulunmamaktır.

Simultane çeviri eğitimi üniversitelerin 4. Sınıflarında başlamakla beraber dışarıdan da eğitim alınarak yapılabilinecek bir meslektir. Bu eğitimler için yurt içinde çok fazla kurum olmasa da bazı ülkelerde sadece simultane tercüme eğitimi üzerine eğitim veren kurumlar bulunmaktadır.

Simultane tercüme veya başka bir adıyla konsekütif çeviri sadece hedef veya kaynak dile iyi hakim olmanın yetmeyeceği bir iş olmakla beraber hem hedef hem de kaynak kültürü de çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle iyi bir simultane tercüman olabilmek için ilk kural budur. İkinci kural ise dili iyi konuşmak, anlamak, akıcı ve de yumuşak olmaktır. Kolay anlaşılmak ve net konuşmak ise zaten kablosuz cihazlarla sağlanan iletişimi zor hale getirmemenin en önemli kurallarıdır.

Deneyimin şart olduğu simultane işinde yazılı tercümenin ise ayrı bir önemi vardır. Çok fazla yazılı tercüme yapan ve farklı tercüme büroları ile çalışarak farklı türlerde çeviri yapan tercümanların zamanla artan genel kültürleri zamanı geldiğinde iyi bir simultane çevirmen olma yolunda büyük avantaj sağlayacaktır.

İyi bir simultane çevirmen olmanın başka bir şartı ise dil ve dil grupları ile alakalı olmadan prensip sahibi olmaktan geçmektedir. Yoğun çalışma ve iş hayatına ayak uydurabilmek için iyi bir zamanlama yapabilmesi gereken simultane tercümanların ayrıca kendilerine yani yedikleri ve içtiklerine dikkat ederek kaliteli bir hayat geçirmeleri gerekmektedir. Bunun en önemli nedeni ise yoğun toplantılarda ve konferanslarda yüksek performans göstererek hem bağlı oldukları tercüme bürosu hem de hizmet alan müşteriyi mağdur etmemektir.

Simultane tercümanlar hayat kalitesini en üst düzeyde tutarken bazı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir;

-İyi dinlenmeli,

-Yüksek besinli gıdalar tüketmeli,

-Çıkacakları yolculuklarda uçak veya dinlenebilecekleri vasıtalar seçmeli,

-Hem kendilerini devamlı geliştirebilmek hem de zihinlerini dinlendirebilmek için kitap okumalıdırlar.

Simultane çevirmenler çok sık olarak çeviri büroları ile beraber çalışmaktadır. Bu nedenle çevirmenler bir çeviri bürosu ile iletişime geçeceği veya başvuracağı zaman hazırlayacağı özgeçmiş çok önemlidir. Öz geçmişte iş deneyimlerinin olması ve aldığı eğitimin yanında referans olabilecek kabin arkadaşlarının da bulunması tercüme bürosu açısından değerlendirme aşamasında çok önemi bulunmaktadır.

Yorum Ekle