Ardıl Tercümede Kısaltma ve Sembollerin Kullanımı

Ardıl tercümede bir başka konuda kısaltma ve semboller; bunların ne sıklıkta kullanılması gerektiğidir. Rozan bu konuda bir tercümanın yirmiye yakın sembol ve kısaltma kullanabileceğini ve bunların sadece on tanesinin zorunlu olduğunu savunmaktadır.

Kısaltma ve sembollerin sadece bir araç olduğu, amaç olmadığı unutulmamalıdır. Kısaltmalar tek olmalıdır ve onları kullanan çevirmen için anlamlı, mantıklı olmalıdır. Çevirmenin kullandığı sembol ve kısaltmaları benimsemiş olması da, çevirisinin verimini artırır.

ARDIL ÇEVİRİDE NOT ALMA

Ardıl çeviride alınan notlar tercümanın en büyük yardımcısıdır. Ancak not almanın iki riski vardır.
  • Birincisi, alınan notlar, çevirmen konuşmayı hedef dilde yeniden ifade ederken çevirisini etkiler, bazen çeviri konuşmanın yeniden ifadesi olmak yerine kelimesi kelimesine aktarım haline gelebilir.
  •  İkincisi ise dikkatini gereğinden fazla notlarına yönelten çevirmen konuşmayı tam olarak anlamayabilir, konuşmanın analizini yapamayabilir. Dolayısıyla çevirmen notları sadece birer hatırlatma aracı olarak görmelidir; kendisini asıl düşünceleri anlamaktan alıkoyması mümkün öğeleri (sayılar, tarihler, isimler…vb.) not almaya özen göstermelidir. Not almanın bir başka amacı da konuşmanın yapısını, biçimi çevirmen için daha anlaşılır hale getirmek; neyin birinci, neyin ikinci sırada geldiğini belirlemektir.

Ardıl Tercümede Not Almada Bazı Püf Noktalar

  1. Ardıl tercümede not almak için 15 cm x 20 cm’lik not defterleri uygundur.
  2. A4 kağıdının uzunlamasına ikiye katlanarak not alınması da yaygındır. Gevşek, parça parça sayfa kümelerinden kaçınılmalıdır; aksi halde      not karmaşasına sebebiyet verebilmektedir.
  3. Çevirmen büyük karakterler halinde yazmalıdır ki, notlar sayfada açık ve birbirinden ayırt edilebilir bir biçimde yayılabilsin.
  4. Çevirmenin aldığı notlar sadece bir şeyin karşılığı olmalıdır. Belli bir işaret birden fazla karşılık için kullanılmamalıdır; aksi halde anlam kargaşası söz konusu olur.
  5. Çevirmen sembol ve kısaltmalar kullanıyorsa, bu sembol ve kısaltmaların daha önceden belirlenmiş şeyler olması daha iyidir. Eğer yeni bir sembol veya kısaltma söz konusu ise, bunun sorun çıkarmayacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Yazar: KEMAL KILIÇ

Bir önce ki yazımızda Simultane Tercümede İki Tercüman Kuralı konusunu ele aldık.

Lütfen yazımız hakkında görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşınız.

Yorum Ekle