Sözlü Çeviri ve Türleri

Sözlü çeviri yazılı tercümenin aksine adından anlaşılacağı gibi sözlü yapılan çeviridir. Sözlü çeviri adı, işin genel ismi olup birçok çeşidi vardır. Bu çeşitleri sıralamak gerekirse: Ardıl Çeviri Nedir? Tercümanın önce konuşmacıyı dinleyip daha sonra hedef dile aktarım yaptığı çeviri türüdür.…

Ardıl Tercümede Kısaltma ve Sembollerin Kullanımı

Ardıl tercümede bir başka konuda kısaltma ve semboller; bunların ne sıklıkta kullanılması gerektiğidir. Rozan bu konuda bir tercümanın yirmiye yakın sembol ve kısaltma kullanabileceğini ve bunların sadece on tanesinin zorunlu olduğunu savunmaktadır. Kısaltma ve sembollerin sadece bir araç olduğu, amaç…