Konferans Çevirmenliği

Konferans Çevirmenliği; Geleceğin tercüman adayları olarak ya da bir zamanlar geleceğin tercüman adayları olarak gösterilmiş birçok kişinin hayalini süsleyen bir meslektir. Simültane veya ardıl olarak yapılabilen konferans çevirmenliği oldukça fazla özveri gerektirir ve sağlam temellendirilmiş bir altyapıyı da gerekli kılar aynı zamanda. Çok dilli bir iletişim sürecine hakim olabilmeyi gerektiren konferans çevirmenliği ne dışarıdan bakıldığında ne de içeriden bakıldığında kolay değildir. Konferans çevirmeni olmak her şeyden önce iyi bir dinleyici olmayı gerektirir. Aynı zamanda konferans çevirmeni adaylarının kendilerini geliştirmeye açık, öğrenmeye meraklı ve iyi odaklanabilen kişiler olması gerekir. Yetkinlik, gizlilik, eşitlik, profesyonellik, tarafsızlık gibi ilkeleri bulunan konferans çevirmenliği aynı zamanda birçok kültürü de tanımayı ve bilmeyi gerektiren bir meslektir. Öyle ki farklı kültürleri ve farklı dilleri bir köprü üzerinde birleştiren kişidir konferans çevirmeni.

Konferans çevirmenliği eğitiminin ise uygulama ağırlıklı olarak yapılması gerekir. Bu yüzden bu konuda eğitim veren kişilerin nitelikleri bu konuyla bağdaşık olmalıdır ve aslında her üniversitenin mütercim-tercümanlık bölümü kadrosunda en az bir profesyonel öğretim elemanı bulunması gerekmektedir. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği kapsamında tercümanlık eğitimi için oluşturulan çerçeve programı EMCI’nın bir eğitim kurumunu resmen tanımak ve onaylamak için öne sürdüğü bir koşuldur.

Ülkemizde mütercim-tercümanlık eğitimi veren birçok bölümde, daha çok mütercim yani yazılı çeviri yapan kişi yetiştirmeye dönük eğitim verilirken, tercümanlık eğitimi oldukça geri planda kalan bir konu olmaktadır. Yeni açılan birçok üniversite uygulamalı bir eğitim için gerekli olan ekipmana sahip değildir ve ne yazık ki tercümanlık eğitimi hala birkaç üniversite bünyesinde sağlam temelli olarak verilen bir eğitim olgusu çerçevesinin dışına çıkamamaktadır. Gerekli alt yapı oluşturulmadan açılan mütercim tercümanlık bölümlerinde okuyan birçok kişi tercümanlık sıfatını bir kenara koyup mütercim olarak yetiştirilmektedir. Oysaki ülkemizde yürütülen sözlü çeviri etkinliklerine baktığımızda, her geçen gün konferans çevirmenine olan ihtiyaç artmaktadır.

Eğer bir konferans çevirmeni olmayı diliyorsanız, okuldaki uygulamalı eğitimin bu konudaki önemini mutlaka göz önünde bulundurun. Burada daha geniş çaplı bir yaklaşımla konuyu değerlendirirsek, aslında üniversitelerin tercümanlık eğitimine en az mütercimlik eğitimi kadar önem vermeleri ve geleceğin tercüman adaylarını yetiştirmek için uygulama alanını programa daha çok katmaları gerekmektedir.

Yazar: Serhat Alperen

Bir önce ki yazımızda İyi Bir Tercüman Olabilmek konusunu ele aldık.

Lütfen yazımız hakkında görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşınız.

Yorum Ekle